↑ Return to Викладачi

Викладачi спецiальних дисциплiн

Новокаховський професійний електротехнічний ліцей

Карпенков Олександр Федорович

Новокаховський професійний електротехнічний ліцей

Кравчук Володимир Олексiйович