Абітурієнту

Перехід до приймальної комісії онлайн

Новокаховський професійний електротехнічний ліцей

Вибір навчального закладу

Багато шляхів відкрито перед вами, дорогі випускники. Можна вступити до лав ВУЗу або технікуму, здати ЗНО та пройти вступні випробування – іспити або співбесіди та здобути професію економіста, юриста, психолога… Та після навчання зрозуміти, що наша держава не спроможна забезпечити всіх молодих спеціалістів робочими місцями з гідним соціальним забезпеченням. А можна отримати робітничу професію з певним кваліфікаційним розрядом, яка надається безкоштовно, забезпечить стипендією та надасть обов’язкове працевлаштування. Бо робітничий клас – це підгрунття економіки будь-якої країни і в кожній сучасній державі повинен забезпечуватися гідний рівень життя робітників. І саме наша країна підвищує стандарти взаємовідносин держава – робітник. З кожним днем робітничі професії набувають все більшої цінності, зростає їх попит та престижність.

Здобуваючи професію в нашому ліцеї, випусник отримує два документи: атестат про повну загальну середню освіту та диплом про здобуття робітничої професії. Це надасть йому можливість продовжити підвищення рівня своєї кваліфікації в технікумі (коледжі) або у ВУЗі як на стаціонарі, так і на заочній формі навчання. Всіх хто навчатиметься у Новокаховському професійному електротехнічному ліцеї захопить вир яскравого, захоплюючого світу учнівського життя: цікаве навчання, творчі гуртки з професій, спортивні секції (футбол, волейбол, баскетбол, настільний теніс, бокс, легка атлетика, важка атлетика (гирьовий спорт)), гуртки художньої самодіяльності (хореографічний, вокальний, хоровий, літературний), громадського життя ліцею: Рада самоврядування, школа козацького мистецтва.

Знаходиться наш ліцеї у мальовничому куточку нашої країни – в місті Нова Каховка. Це затишне містечко розташоване в центрі Херсонської області, на перетині транспортних шляхів, пишними зеленими берегами чудової річки Дніпро і прозорими водами Каховського моря. І в цьому місті радо зустріне вас наш навчальний заклад, закликаючи вас здобути безцінні перлини знань, вміло засіяні нашими педагогами в благодатну ниву професійно-технічної освіти. Училищ багато, але НКПЕТЛ – краще!

 

Обрання своєї професії

Для того щоб обрати ким бути, необхідно проаналізувати до чого ти схильний. Подумай що тобі подобається, що тебе цікавить, що любиш робити, пригадай улюблені шкільні предмети. Професія повинна бути цікавою! Якщо тобі подобається техніка, машини, уроки труда в школі приносили задоволення – придивись до професій рихтувальника, електромонтера, токаря-фрезерувальника. Любиш малювати і створювати щось своє – в професії коваль ручного кування ти можеш реалізувати себе. Якщо ти балакливий – тобі більше підійде професія пов’язана з багато чисельними контактами така як офіціант або бармен.

Більшість людей обирають професію за рівнем заробітною плати, але ставши спеціалістом в токарній або рихтовочній справі можна отримувати добру зарплатню, а можна вивчитись і бути ніяким програмістом або бухгалтером, на якого зовсім не буде попиту на ринку праці. Професія – це ваше життя, яке повинно бути прожита з розумом. Шукайте цікавий для вас напрямок розвивайтесь в ньому, щоб досягнути висот. І пам’ятайте, що робочі руки мають цінність завжди. Удачі тобі випускник.

Правила прийому
на навчання до Новокаховського професійного електротехнічного ліцею
на 2019 рік

 

1. Загальна частина

1.1. Правила прийому на навчання до Новокаховського професійного електротехнічного ліцею на 2019 рік розроблені відповідно до законодавства України, Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013 р. № 499.

1.2. На навчання до Новокаховського професійного електротехнічного ліцею (далі – «Ліцей») приймаються громадяни України.

1.3. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на  освіту.

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.4. Прийом до Ліцею здійснюється для здобуття професій за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник».

1.5. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок видатків з Державного бюджету України або видатків, місцевих бюджетів на умовах державного та/ або регіонального замовлення у професійно-технічних навчальних закладах державної та комунальної власності.

1.6. Прийом громадян понад державне замовлення та/або регіональне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

 

2. Приймальна комісія

2.1. Прийом до Ліцею здійснює приймальна комісія.

2.2. Очолює приймальну комісію директор Ліцею, який наказом визначає та затверджує персональний склад і порядок її роботи.

2.3. Приймальна комісія:

– організовує прийом заяв та документів;

– проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, працевлаштування після закінчення навчального закладу;

– організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;

– приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування на навчання до Ліцею, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

– організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності вступників;

– вирішує інші питання, пов’язані з прийомом.

2.4. Правила прийому доводяться до відома вступників через  web – сторінку Ліцею (www.nkpetl.org.ua), інформаційні стенди, оголошення, буклети тощо.

2.5 Правила прийому до Ліцею на наступний календарний рік розробляються відповідно до законодавства України, у тому числі Типових правил, затверджуються керівником професійно-технічного навчального закладу з погодженням із структурним підрозділом з питань професійно-технічної освіти Херсонської обласної державної адміністрації, не пізніше 01 грудня поточного року.

2.6. Прийом учнів на навчання до Ліцею у 2019 році здійснюється за державним та/або регіональним замовленням з наступних ліцензованих професій:

Новокаховський професійний електротехнічний ліцей

Новокаховський професійний електротехнічний ліцей

Новокаховський професійний електротехнічний ліцей

Новокаховський професійний електротехнічний ліцей

Новокаховський професійний електротехнічний ліцей

5220 Продавець продовольчих товарів

3 розряд

5220 Продавець непродовольчих товарів

3 розряд

7412 Тістороб

3 розряд

– на базі базової загальної середньої освіти.

Термін навчання – 3 роки.

Без обмежень за статтю, вік по закінченню навчання не менше 18 років.

Форма навчання- денна

 3. Документи для вступу

  • 3.1. Вступники подають особисту заяву про вступ до Ліцею із зазначенням обраної професії, форми навчання, місця проживання до якої додають:– документ про освіту (оригінал або його завірену копію);– медичну довідку форми 086-у з підтвердженням професійної придатності;                  довідку з місця проживання та склад сім’ї;– 6 фотокарток розміром 3х4 см;     Вступники подають  особисто:
    • документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”), свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).
    • копії документів, що дають право на пільги до вступу в навчальний заклад; Усі копії документів завіряються в установленому порядку. Для обробки персональних даних вступник надає приймальній комісії письмову згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

    3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ (договір-направлення, угоду тощо).

 

4. Умови прийому

4.1. Прийом до Ліцею проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання:

– за рейтинговим списком вступників;

– за результатами співбесіди;

– за результатами середнього бала свідоцтва про базову загальну середню освіту або середнього бала атестата про повну загальну середню освіту;

– за результатами вступних випробувань;

Запровадження інших критеріїв відбору, що не суперечать законодавству України.

4.2. Конкурсний відбір може проводитися поетапно протягом усього періоду прийому документів.

4.3 Особи, які без поважних причин не з’явилися на конкурсний відбір у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі у наступних етапах конкурсного відбору не допускаються.

4.4. Прийом слухачів на перепідготовку або підвищення кваліфікації здійснюється у відповідності до ліцензованих обсягів на підставі поданої заяви або шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно статті 14 Закону України «Про професійно – технічну освіту».

4.5. Вступні випробування з усіх професій, або окремих професій можуть проводитися у разі більшої кількості поданих вступниками заяв для вступу до Ліцею, ніж передбачено державним замовленням.

Перелік вступних випробувань за професіями, порядок і форми їх проведення (співбесіди, контрольні роботи з окремих предметів, тестування, іспити тощо),порядок зарахування на відповідну форму навчання та порядок зарахування вступників, які мають однаковий конкурсний бал, порядок розгляду оскаржень результатів вступних випробувань розглядаються та затверджуються педагогічною радою ліцею до початку роботи приймальної комісії.

4.6. У разі, якщо вступники мають однаковий конкурсний бал, і не мають жодних пільг для вступу, передбачених розділом 5 Правил прийому, переважне право на зарахування надається тим, хто має договори-направлення на навчання від підприємств, установ, організацій, діти з багатодітних сімей, з сімей де є тільки один з батьків, учні, які пройшли профільне навчання, які вже працювали за обраними для навчання професіями і бажають підвищити кваліфікаційний рівень тощо.

 

5. Зарахування

5.1. Зараховуються поза конкурсом:

– особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;

– діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до Постанови Кабінету Міністрів  України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

– діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраною професією, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

– особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист  громадян, які  постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, – за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;

– особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;

– діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями і професіями відповідно до Указу Президента України від 19 травня 1999 року
№ 524 «Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах»;

– діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»;

–  діти, які зареєстровані, як  внутрішньо переміщені особи відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб».

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

– випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

– випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

– учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями, для яких вищезазначені дисципліни є профільними;

– особи, які вступають до Ліцею за цільовим направленням на навчання.

5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна  комісія  приймає  рішення,  оформляє  протокол  та оголошує список  вступників,  що рекомендовані  до зарахування на навчання до Ліцею за обраною формою навчання. Рекомендовані  до зарахування на навчання до Ліцею вступники обов’язково надають оригінал документу про освіту.

5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім’я голови приймальної комісії. 

5.5. Зарахування до Ліцею здійснюється наказом директора. 

5.6. Після конкурсного відбору зарахування до Ліцею може супроводжуватись укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх – його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.

5.7. Зарахування до Ліцею на навчання за рахунок видатків з Державного бюджету України та видатків, місцевих бюджетів здійснюється в межах затвердженого державного та/або регіонального замовлення.

 

6. Прикінцеві положення

6.1. Зазначений порядок прийому документів з подальшим зарахуванням поширюється на вступників, які не мають базової загальної середньої освіти і подають довідку про навчання в основній середній загальноосвітній школі. 

6.2. Першочергове право на заселення до гуртожитку мають особи визначені у п. 5.1, а також особи, які на момент зарахування не досягли повноліття.

6.3. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з Ліцею. На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні державного замовлення на прийом з окремих професій навчальний заклад може проводити додатковий прийом. 

6.4. Особам, які не зараховані до Ліцею, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п’яти днів з дня прийняття рішення. 

6.5. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються протягом одного  року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

6.6. Прийом документів від вступників починається 1 червня і завершується  25 серпня. 

6.7. Контроль за дотриманням Правил прийому на навчання до Новокаховського професійного електротехнічного ліцею на 2019 рік здійснюється Міністерством освіти і науки України, Департаментом освіти, науки та молоді Херсонської обласної державної адміністрації.

Нотариус kamenskaya.moscow