Методична робота

Аспекти методичної діяльності педагогічного колективу Новокаховського професійного електротехнічного ліцею

“Щоб об’єднати людей,
потрібна більш ясна і
міцна основа – це ідея.»

К. Станіславський

Місія педагога в сучасному освітньому просторі надзвичайно важлива. Вона складається не лише з надання певних навчальних компетенцій учням, а й пристосування їх до навколишнього середовища, вміння аналізувати не тільки теоретичні постулати, а й моделювати різні варіанти рішень і брати на себе відповідальність за їх впровадження.

У світовій практиці професійна освіта являється показником рівня економічного розвитку країни. В умовах ринкових відносин в Україні найбільш актуальною є проблема конкурентоспроможності, професійної компетентності та мобільності спеціалістів і фахівців кваліфікованої праці – випускників професійно-технічних навчальних закладів. Цим обумовлюється потреба у вдосконаленні підготовки педагогів, втілення інновацій у навчально-виховний процес.

Інновації – необхідна умова здобуття права на життя професійно-технічної освіти. Тому, наш ліцей обрав проблемною темою саме тему: «Впровадження інноваційних технологій навчання при формуванні висококваліфікованого фахівця». Впровадження інноваційних педагогічних та виробничих методів у навчальне середовище забезпечує не тільки підготовку сучасного затребуваного на ринку праці робітника, а й являється джерелом позитивних зрушень як в іміджі окремого навчального закладу, так і в системі професійно-технічної освіти вцілому.

Педагоги ліцею активно працюють над впровадженням в навчальний процес різних напрямів науково-методичної діяльності та соціального партнерства:

  • новітніх педагогічних технологій («кейс метод», електронні тестові програми, програми по створенню мультимедійних презентацій та відео кліпів «Comtasia studio», «Windows movie maker», колективно-групові форми роботи і т.д.);
  • новітніх виробничих технологій (електронні програми «Практикум електромонтера», «Бездоганний офіціант», «Electric Workbench», «Compas», віртуальні тренажери з різних професій);
  • розробка науково-дослідницьких проектів («Дослідження впливу струмів витоку на роботу електрообладнання та оргтехніки», «Алкогольні та слабоалкогольні напої», «Творчі сходинки майбутніх професіоналів»);
  • створення електронних педагогічних засобів навчання (електронний навчальний посібник з предмету «Охорона праці», збірник творчо-пошукових завдань з предмету «Основи галузевої економіки та підприємництва», електронний посібник ««Електронні тести з алгебри і геометрії (по підготовці до ЗНО)», «Віртуальний тренажер «Beginnings of Electronics»; електронний підручник «Перший крок до електротехніки»; тестовий електронний посібник «Симулятор 3» (по темах «Електромонтажні роботи»; «Трансформатори»);
  • видавнича діяльність педагогічних працівників у фаховій літературі (розробки уроків математики, фізики, фізичного виховання, спец предметів з професій «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування», «Офіціант. Бармен»);
  • соціальне партнерство з роботодавцями, місцевим самоврядуванням та засобами масової інформації (Дорадчий комітет, Піклувальна рада, круглі столи із залученням представників місцевих організацій різних типів та форм власності, статті в газети, журнали як міського так і регіонального рівня, ротація відеороликів про діяльність НКПЕТЛ на регіональному телеканалі «Скіфія»).

Швидкі темпи розвитку комп’ютерних технологій, які все більше проникають у наше повсякдення та усі сфери діяльності, поступово стають також і невід’ємною частиною професійної діяльності педагогів. Завдяки впровадженню комп’ютерних  Інтернет -технологій уроки стають більш вражаючими та інформативно наповненими, а самостійна робота учнів – більш творчою та оригінальнішою, що находить своє відображення у підвищенні якості освіти.

І саме випускники  ліцею відповідають потребам сучасного ринку праці, бо їх готують педагоги – майстри своєї справи, які живуть не тільки сьогоденням, а, випереджаючи майбутнє, з гордістю можуть сказати: «Наш фахівець – це взірець робітничого класу, тому що наші учні є дійсно затребуваними на сучасному ринку праці, і мають міцний фундамент професійних вмінь та навичок для подальшого кар’єрного зростання».

Атестацiя педпрацiвникiв

Відкрити сторінку »

Робота над ЄНМП

  

Відкрити сторінку »

Якiсний склад педпрацiвникiв

Відкрити сторінку »

Сайти і блоги педпрацівників лiцею

Дмитренко О.Б. Сайт http://dmitrenkosv.ucoz.ua/ Блог http://svetalenam2016.blogspot.com/ ### Блоги – електронні підручники https://sites.google.com/site/informatukaelpidr/ https://svetalena6811.wixsite.com/integralandplosha https://sites.google.com/site/bazudnuxnkpetl/ ### Блог викладача спецдисциплін Карпенкова О.Ф. https://karpenkovnkpetl.blogspot.com/ ### Блог викладача спецдисциплін Бурмака В.Л. http://byrmak.blogspot.com/ ### Блог викладача хімії Мосьпан Ольги Іванівни «Світ Викладача Хімії» http://mospan85.blogspot.com/

Відкрити сторінку »

Інформативно-нормативні документи

Лист Міністерства №1/9-630 від 05.12.2014 “Про неухильне дотримання принципів гарантування свободи педагогічної діяльності вчителя”

Відкрити сторінку »