Навчально-матерiальна база

Навчально-матеріальна база ліцею забезпечує виконання навчальних планів і програм, відповідає сучасним вимогам навчального процесу достатньо забезпечена навчально-методичними матеріалами, літературою відповідно вимог навчальних планів та державних стандартів, а також створює умови для якісної підготовки кваліфікованих конкурентноздатних робітників.

Щорічно завідуючі кабінетами поповнюють навчальні кабінети загальноосвітніх та спецдисциплін, майстерні новим устаткуванням, КМЗ згідно нових державних стандартів.

У навчальних кабінетах створені сприятливі умови для належної організації навчально-виховного процесу з кожної дисципліни, здійснення контролю знань, проведення додаткової групової та індивідуальної консультативної роботи з учнями, а також проведення позаурочної роботи з предмету.

Кабiнети загальноосвiтньої пiдготовки

Відкрити сторінку »

Кабiнети спецiальних дисциплiн

Відкрити сторінку »

Майстернi

Відкрити сторінку »

Методичний кабiнет

Педагог повинен багато вчитися розуміти душу в її явищах та багато думати про мету, предмет i засоби виховної майстерності, перш ніж стати практиком. К.Д. Ушинський Для здійснення методичної роботи в ліцеї працює методичний кабінет, в якому створені всі умови для індивідуальної та колективної форм роботи. Це своєрідний консультативний та інформаційний центр. Перш за все, тут …

Відкрити сторінку »